Bedrijfsfilm

Vegetatiedaken

Grijze grinddaken kunnen door twee soorten vegetatiedaken worden vervangen: een sedumdak of een gras-kruidenvegetatiesysteem.
Beide groendaken ontlasten het riool, omdat het regenwater langzamer wordt afgevoerd. Bovendien dempen ze geluid, isoleren ze het gebouw en verhogen ze de waarde ervan. Voor deze natuurlijke dakbedekking bestaan verschillende subsidies.

Sedumdak
Bestaat uit verschillende sedumplanten, die voor veel kleur zorgen. Deze systemen hebben een geringe bouwhoogte en een laag gewicht.

Gras-kruidenvegetatiesysteem
Wordt opgebouwd met sedums, kruiden en/of grassen. Omdat het zwaarder en hoger is dan een sedumdak, vereist het een sterkere dakconstructie.

Kenmerken en voordelen:

  • verhoogt de waarde van het gebouw
  • langere levensduur daksysteem
  • buffert en zuivert regenwater
  • isoleert en dempt geluid