Bedrijfsfilm

Subsidies

De overheid stimuleert de toepassing van energiebesparende maatregelingen en duurzame energie. Dit doen ze door middel van het verstrekken van subsidies of met belastingvoordelen. Niet alleen op landelijk niveau wordt energiebesparing gestimuleerd, ook via de provincie of en soms bij de gemeente zijn verschillende subsidies beschikbaar. Wij helpen u graag met het vinden van de juiste subsidies.

Enkele door de overheid verstrekte financiële voordelen:

Energie Investeringsaftrek (EIA)
Bent u een ondernemer die investeert in energiebesparende technieken of duurzame energie? Dan kunt u wellicht gebruikmaken van de Energie Investeringsaftrek. Met deze regeling wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. In 2011 kunt u met de EIA 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage; het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA kunt u toepassen naast de 'gewone' investeringsaftrek. Uw investering biedt dus dubbel voordeel: uw energiekosten dalen én u betaalt minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+ 2012)
De SDE+ 2012 stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Duurzame energie wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen en heet daarom ook wel 'hernieuwbare energie'. Het kabinet heeft besloten in 2011 een aantal wijzigingen door te voeren ten opzichte van voorgaande jaren. De SDE-regeling is waarschijnlijk geopend van 31 januari tot 30 december 2012, 17.00 uur. Wilt u op een snelle manier informatie over de SDE+? Bekijk dan de onderstaande voorlichtingsfilm van Agentschap NL. De film gaat in op de uitgangspunten van de SDE+ en laat u kennismaken met de aanvraagmodule voor de SDE+ in het eLoket van Agentschap NL.

Meer informatie over bovengenoemde subsidies vindt u op de website van Agentschap NL.